Coming Soon
Politiezone Antwerpen

WAT

Politiezone Antwerpen wil een sterk employer brand neerzetten en hierdoor nieuwe medewerkers aantrekken.
• Positieve relatie tussen NextGenIty en Politiezone Antwerpen creëren
• Integratie van NextGenIty binnen de dagelijkse werking van Politiezone Antwerpen
• Aantrekken van jong talent als toekomstige medewerkers van Politiezone Antwerpen

HOE
• Consultancy:
Interne empowerment: Het politiekorps wordt via ambassadeurs en sleutelfiguren vooraf betrokken en op de hoogte gebracht. Dit gebeurt via 2 kick-off meetings & 10 empowermentsessies.
• Communicatiecampagne:
Coming Soon

IMPACT
• Ongoing