Blog
Het kan niet genoeg herhaald worden:
genderdiversiteit werkt, wereldwijd.

Deze keer komt de conclusie uit een grootschalig onderzoek van de Internationale Arbeidsorganisatie, gepubliceerd in mei 2019. Voor het onderzoek “Women in Business and Management: The business case for change” werd het management van 12.940 bedrijven bestudeerd, verspreid over 70 landen.

De conclusie van de studie is duidelijk: gendergelijkheid aan de top heeft een positief effect op de algehele bedrijfsprestaties. Door gendergelijkheid binnen het management op te nemen, profiteren bedrijven van meer creativiteit, innovatie en openheid, alsook van een hogere productiviteit en winst (5 tot 20% winststijging). Ze beschikken over een groter vermogen om talent aan te trekken en te behouden, een betere reputatie en het vermogen om de belangstelling en vraag beter te meten bij hun consument.

Gendergelijkheid binnen het leiderschapwerkt dus voor iedereen, zowel binnen als buiten het bedrijf. Deze conclusie ligt in lijn met de vele kwalitatieve én kwantitatieve studies rond gendergelijkheid op de werkvloer. 

Hoe komt het dan toch dat gendergelijkheid op de werkvloer zo traag verbeterd?

In mijn opinie komt dat hoofdzakelijk doordat beslissingsfuncties steevast worden doorgegeven aan iemand zeer gelijkend op de persoon die de fakkel doorgeeft. Tot op de dag van vandaag zijn het nog steeds eerder witte en relatief oude mannen die de hoogste functies bekleden en die zijn dus meestal (bewust of onbewust) geneigd om hun functie af te staan aan iemand die op hen lijkt, zijnde een witte man. Dit zorgt voor een vicieuze cirkel waarbij vrouwen (of niet-witte mannen for that matter) uit de boot vallen.

Om het met populaire beeldtaal uit te drukken: vrouwen worden onder het glazen plafond gehouden waardoor de leaky pipeline niet gerepareerd kan worden. Zonder (tijdelijke) quota of positieve discriminatie zal gendergelijkheid op die belangrijke niveaus binnen bedrijven helaas op dit slakkentempo blijven verder kruipen of zelfs stagneren.

Enkele doorslaggevende veranderingen in strategie kunnen het tij helpen keren. Het rapport van de Internationale Arbeidsorganisatie wijst namelijk uit dat een vrouw als CEO positieve gevolgen heeft voor de diversiteit binnen zowel het bestuur als het hele bedrijf. En hoewel ook dit al wetenschappelijk bekend was, heeft toch nog steeds 78% van de bijna 13.000 bedrijven die meededen aan het onderzoek een man als CEO.

Het gaat hier natuurlijk niet over een vrouw als CEO, het gaat over de reëele invloed van genderdiversiteit. Het is namelijk geweten binnen de wetenschap dat het management of de bestuursraden van ondernemingen ten minste uit 30% vrouwen moeten bestaan vooraleer er gesproken kan worden over invloed en besluitsvorming vanwege vrouwen. Dit is de zogenaamde critical mass; en toch zit in 13% van de 12.940 bedrijven zelfs niet één vrouw in het bestuur.

Het is echter belangrijk dat genderdiversiteit in een breder kader wordt gezien dan enkele veelzeggende cijfers. Het gaat eveneens om het creëren van een inclusieve cultuur op de werkvloer, een cultuur die diversiteit werkelijk omarmt. Hoewel de bedrijfscultuur vaak wordt beïnvloed door bredere maatschappelijke normen, kunnen ondernemingen toch een cruciale rol spelen bij het opdrijven van genderdiversiteit. Uiteindelijk hebben bedrijven het vermogen om rechtstreeks invloed uit te oefenen op en vorm te geven aan een genderinclusieve werkplek waar iedereen, op alle niveaus, van kan profiteren.

Genderdiversiteit werkt, punt.

 

- Charlotte Desmet (WeLoveBXL)

 

Bronnen: The International Labour Organisation, ILO, De leaky pipeline