WHAT WE DO

Wat kunnen wij voor je merk of bedrijf betekenen? Evenveel als jouw doelgroep. NextGenity, da’s alles!

Onderzoek, consultancy en marketing. Inclusief en representatief. Check it out!

Inclusief onderzoek

Marktonderzoek gebeurt er genoeg, maar is nog onvoldoende representatief en omvat de
gelaagde identiteit van NextGenity niet. Met als gevolg dat merken en bedrijven verkeerd gaan handelen. Wij willen deze vicieuze cirkel doorbreken met de juiste tools om de groeiende kloof te dichten.

Wij doen adequaat marktonderzoek dat representatief is voor iedereen in de maatschappij. We got the right tools, voor juiste inzichten en juiste acties. Aan de hand van online enquêtes, panels,
diepte-interviews, focusgroepen,… brengen we NextGenity in kaart met betrekking tot jouw merk of bedrijf.

Je kan jouw vragen voor NextGenity, de doelgroep, rechtstreeks aftoetsen bij ons NextGenity panel.

 • Merkonderzoek

 • Workplace Scan

 • Customer Journey Mapping

 • Doelgroep-Analyse

 • Diversiteitsscan

 • Customized Onderzoek

Meer informatie nodig? Neem een kijkje hieronder.

Consultancy

Diversiteit is enkel mogelijk in een organisatie die de talenten van haar medewerkers erkent en waardeert, die hen het gevoel geeft dat zij onderdeel zijn van de organisatie.

Door jarenlang onze vinger aan de pols te houden bij NextGenity weten we wat de huidige generatie jongeren écht motiveert. Tijdens verschillende workshops dompelen we jullie onder in de wereld van NextGenity. Wij geven je advies over wat hen bezighoudt en wat hun noden en wensen zijn op de werkvloer en in het bedrijf, en hoe je vanuit deze noden concreet met hen kan connecteren.

 • Get to know Nextgenity

 • Inclusiviteitsplan

 • Ideation Brainstorm

 • Inclusive Culture & Communication Workshops

Meer informatie nodig? Neem een kijkje hieronder.

Inclusieve Marketing

Een prototype consument bestaat niet, en als organisatie is het je verantwoordelijkheid om hier bewust mee om te gaan. Als merk of bedrijf moet je je boodschap overbrengen op een manier die resoneert bij mensen van àlle achtergronden, ongeacht ras, etniciteit, genderidentiteit, leeftijd, religie, sociale klasse,…

Dit is de essentie van inclusieve marketing: het creëren van content die de reële diverse maatschappij weerspiegelt, de maatschappij die elk bedrijf bedient. NextGenity creëert jouw campagne van A tot Z, met alle schakeringen daartussen.

 • Communicatieanalyse

 • Strategie

 • Conceptontwikkeling

 • Contentcreatie

 • Branding

Meer informatie nodig? Neem een kijkje hieronder.

Merkonderzoek

Nood aan een workshop die je normale way-of-thinking volledig opzij schuift, weg van het hokjesdenken en gefocust op de customer- of business-related uitdagingen van vandaag?

Wij bekijken en onderzoeken jullie vragen vanuit ons NextGenity-perspectief en genereren samen met jullie een waaier aan mogelijke ideeën, oplossingen, methodieken,...

Workplace scan

Is jouw bedrijf of sector NextGenity-proof? Heb je de juiste talenten in je team? Zijn er blinde vlekken waardoor je als werkgever het potentieel van je NextGenity-werknemers niet ten volle benut? Wij doen een grondige analyse die een klare kijk en concrete aanbevelingen geeft om te connecteren met NextGenity in jouw bedrijf.

De Workplace-Scan fases blijven steeds dezelfde:

 • Kwantitatieve survey bij jouw huidige werknemers
 • Focusgroepen bij NextGenity over jouw bedrijf
 • Interactieve workshop met jouw huidige werknemers
 • Concrete aanbevelingen voor quick wins en long-term goals.

Customer Journey Mapping

Wat willen NextGenity jongeren echt? Wat zijn hun noden, welke communicatiekanalen gebruiken ze, hoe consumeren ze content, welke influencers volgen ze,… We leggen een volledige customer journey map uit en onderzoeken hoe jouw aanbod of product de doelgroep bereikt. Targeting on top.

Doelgroep-Analyse

Wie is de beste match is voor jouw nieuw (of bestaand) product of dienst? Aan de hand van een doelgroep-analyse brengen wij samen met jou in kaart hoe jouw aanbod of product NextGenity, de doelgroep, bereikt en overtuigt.

Diversiteitsscan

Hoe blijf je relevant in een snel veranderende wereld? Weet jij waar je staat ten aanzien van diversiteit en inclusie? 

We voeren een diversiteitsscan uit en lichten je bedrijf of organisatie door. Samen bekijken we welk beleid en welke acties er uitgevoerd worden om diversiteit te bevorderen. Op basis van dit onderzoek definiëren we de employee challenges of uitdagingen voor het optimaliseren van de werkomgeving van NextGenity. We ontwikkelen toepasbare instrumenten voor werkgevers en (nieuwe of zittende) personeelsleden om de instroom en het behoud van diverse NextGenity medewerkers te vergroten.

Custom Onderzoek

Heb jij bepaalde wensen of een concrete visie? Geen probleem, we got you. Samen kunnen we bekijken wat er nodig is om de hiaten te achterhalen, via een onderzoek op maat van jouw bedrijf.

Get to know Nextgenity

Om NextGenity aan te spreken, moet je hen eerst leren kennen. Wij geven je advies over wat hen bezighoudt en wat hun noden en wensen zijn op de werkvloer en in het bedrijf, en hoe je vanuit deze noden concreet met hen kan connecteren.

Inclusiviteitsplan

Om divers potentieel optimaal te benutten, dient een inclusiviteitsplan uitgestippeld en uitgerold te worden. Dit is een op maat uitgewerkt instrument met acties die de instroom, doorstroom en het behoud van alle medewerkers garanderen. 

Waarom een inclusiviteitsplan?

 • Je trekt en behoudt nieuw (top)talent
 • Je speelt beter in op de behoeften en verwachtingen van medewerkers, alsook op socio-demografische veranderingen
 • Je hebt beter zicht op de kwaliteiten en competenties van alle medewerkers, die zich zo maximaal kunnen ontplooien
 • Je genereert innovatiever en creatiever teamwerk
 • Je kan betere besluiten vormen op basis van de verschillende invalshoeken
 • Je hebt een groter vermogen om je (sneller) aan te passen aan veranderingen

Ideation Brainstorm

Nood aan een workshop die je normale way-of-thinking volledig opzij schuift, weg van het hokjesdenken en gefocust op de customer- of business-related uitdagingen van vandaag?

Wij bekijken en onderzoeken jullie vragen vanuit ons NextGenity-perspectief en genereren samen met jullie een waaier aan mogelijke ideeën, oplossingen, methodieken,...

INCLUSIVE CULTURE & COMMUNICATION WORKSHOPS

Tijdens verschillende workshops dompelen we jullie onder in de wereld van NextGenity. We trainen jou en je collega’s op het vlak van inclusiviteit binnen en buiten je organisatie: multicultureel vakmanschap, bewustwording van vooroordelen, inclusief leiderschap, inclusieve marketing en communicatie.

Communicatieanalyse

We maken een overzicht van alle online en offline communicatiekanalen en gepubliceerde boodschappen, en maken deze NextGenity-proof.

Strategie

Lanceer je een nieuw product of dienst? Wil je je herpositioneren of heb je een andere communicatievraag? Een inclusieve strategie vormt een effectieve handleiding om uit te reiken naar de NextGenity community.

Conceptontwikkeling

Een idee is geen concept. Daarom is het belangrijk dat je idee groeit tot een doordacht marketing- en communicatieconcept. Wij begeleiden jullie in dit inclusief proces.

Het ontwikkelen van een concept vormt de verbinding tussen de strategie en de invulling daarvan. Het verwijst naar de creatieve én inhoudelijke vertaling van je idee naar een kloppend geheel. Een concept bestaat uit content en vorm m.a.w. wat je als merk gaat vertellen en hoe.

Contentmarketing

Benieuwd hoe je jouw bestaande content kan versterken? Wij ondersteunen jou om je contentcreatie naar een hoger en all level niveau te tillen!

Branding

Jouw bedrijf of dienst verdient een krachtige naam en ontwerp. NextGenity helpt jullie te onderscheiden van anderen, op een inclusieve manier.