Blog
Let’s zoom in on a NextGenIty board room

Bestuursraden doen altijd heel snel denken aan een raad waarbij de posten bekleedt worden door een groep 45 plussers, voornamelijk blanke mannen die vertrekken van een beperkt referentiekader. Best wel stereotype he! Gelukkig zien we vandaag de dag lang niet alle bestuursraden er zo uit. Op 28 juli 2011 trad de Quotawet in werking die voorschrijft dat de bestuursraden van beursgenoteerde Belgische ondernemingen, economische overheidsbedrijven en de Nationale Loterij niet meer dan twee derde bestuurders van hetzelfde geslacht mogen tellen.

Uit een analyse naar de samenstelling van de raden van bestuur en directiecomités door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen blijkt dat het aantal vrouwen in de raden van bestuur van de private ondernemingen en overheidsbedrijven globaal is gestegen van 8,3 procent in 2008 tot 26,8 procent in 2017. In de afgelopen tien jaar is het aantal vrouwen in bestuursraden verdrievoudigd. Een recent onderzoek van Partena Professional stelt echter dat hoe groter het bedrijf, hoe minder vrouwen gepresenteerd zijn in de raad van bestuur. Grote bedrijven hebben slechts 18% vrouwen in hun raad van bestuur[1].

Maar als we kijken naar de samenstelling op basis van de leeftijd, lijken bestuursraden toch niet zo jong. Terwijl jonge bestuurders een grote meerwaarde kunnen zijn voor de bestuursraden. Zo hebben jongeren een eigentijdse kijk op de zaken en zorgen voor de inbreng van vernieuwende ideeën (Ingley & van der Walt, 2003[2]). Daarnaast worden jonge bestuurders als minder risicoavers beschouwd dan oudere bestuurders.Deze groep is minder geneigd om drastische veranderingen door te voeren. Het is voor ondernemingen belangrijk om jonge bestuurders in hun raden van bestuur op te nemen, gezien zij flexibel zijn en zich sneller aanpassen aan de alsmaar veranderende omgeving waarin ze opereren. Omdat het gemakkelijk is om misleid te worden door eigen ideeën of referentiekader,s zien wij vanuit onze ervaring dat het een meerwaarde is dat NextGenIty vertegenwoordigd is binnen alle domeinen en op alle niveaus van een organisatie/instantie. Dit brengt al een automatische cultural change met zich mee.

“I would love to see boards with at least one person under the age of 35. The time is now to do something about it.”

- Sihame El Kaouakibi 

Sihame El Kaouakibi won vorig jaar de Stanton Chase Global Diversity Award en had hierook wat over te zeggen, voor meer zie video:

© Bloovi , Ingley