Blog
#WorldRefugeeDay

Nog nooit hebben we zo’n grote golf van vluchtelingen gekend, dit volgens het recente jaarlijks rapport van het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties (UNHCR). Eind 2018 waren er wereldwijd 70,8 miljoen mensen die hun woning of land hadden moeten verlaten vanwege oorlogen, conflicten, vervolging of mensenrechtenschendingen.

Meer dan 80% van de vluchtelingen wordt opgevangen in ontwikkelingslanden. De zes rijkste landen ter wereld (Verenigde Staten, China, Japan, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk) vangen slechts 9% van het totale aantal vluchtelingen op.Bij de vijf landen die het meeste vluchtelingen herbergen, is Duitsland het enige westerse land. Eind vorig jaar waren er 1,1 miljoen erkende vluchtelingen en ongeveer 370.000 asielzoekers.

De integratie van vluchtelingen in Westerse samenlevingen wordt dikwijls als problematisch ervaren. Als we inzoomen op België zijn er vorig jaar 23.443 asielaanvragen geweest. De asielzoekers maken ongeveer 0,4% van de totale bevolking uit. Deze instroom van nieuwkomers brengt kansen met zich mee, als dit potentieel ook wordt benut en mee wordt begeleid. Door bijvoorbeeld aandacht te besteden aan ondernemerschap bij vluchtelingen kan hun integratie in de samenleving bevorderd worden.

Ondernemerschap bij vluchtelingen staat niet hoog op de politieke agenda. En dat potentieel is wel er degelijk, maar dit wordt te weinig omgezet in de praktijk. Volgens Wauters en Lambrecht (2007) hebben mannelijke vluchtelingen die vroeger zelfstandige waren en wiens naaste familie uit zelfstandigen bestaat, een grotere kans om het ondernemerschap te overwegen.

Ook door bepaalde obstakels weg te nemen waarmee vluchtelingen worden geconfronteerd bij het zoeken naar een baan zoals de erkenning van de in het land van herkomst behaalde diploma’s kan hun vooruithelpen.

MORE BLOGS

 

-

Bronnen:
CVGS
KULeuven