Online Communicatie
DeSingel

WAT

Het bereiken van een nieuwe doelgroep gezien de vergrijzing van het publiek.

HOE
• Analyse uitgevoerd van huidige communicatiekanalen
• Communicatiestrategie en plan uitgewerkt - Tone of Voice + Selectie uit programma
• Day-to-day content voorziening Instagram

IMPACT

In vergelijking met nulmeting voor de samenwerking:

• 416% meer groei per week
• 752% meer engagement per week
• IPM Score: 11 / Na eerste maand 52
• Ticket verkoop van enkele grote producties ondersteunt