Inclusive Recruiting
Deloitte

WAT

• Strategie ontwikkelen om Deloitte relevanter te maken voor de werkzoekende Nextgenity
• Helpen met het aantrekken van een heterogene instroom die bestaat uit diverse profielen.

HOE
•  Kwalitatief onderzoek bij jongeren: focusgroepen rond perceptie Deloitte (extern)
• Huidige employer branding-strategie innoveren (intern)
• Rapport opstellen rond de challenges en de aansluitende opportuniteiten
• Coaching sessies organiseren voor het HR-team rond unconscious biases
• Training en workshops rond inclusief werven en selecteren voor het rekruteringsteam

IMPACT
• Ongoing