Zo moeder zo dochter.
Think Pink

WAT

Achterhalen wat de drijfveren en barrieres bij Magrebijnse vrouwen waren om zich te laten onderzoeken. Dit vanuit een inclusief standpunt en dus niet segmenterend. 

HOE
• Deskresearch
• Kwalitatief onderzoek bij moeder en dochters
• Focusgroep vertrokken vanuit dochters ipv. moeders – dochters fungeren als vertrouwenspersoon in deze zaken, gaan vaak mee naar de dokter en dragen hier ook een verantwoordelijkheid. 

IMPACT
Think Pink inzichten gegeven aan de hand van data:
• Imago Think Pink bij doelgroep
• Houding van Maghrebijnse vrouwen t.o.v borstkanker

Bereiken van Magrebijnse vrouwen door:

• Een communicatiecampagne opgezet vanuit de universele moeder-dochterrelatie die ALLE vrouwen aanspreekt. Coming Soon